Yılın Son Askom Toplantısı Gerçekleşti.
31 Aralık 2021

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda her ay düzenli olarak yapılan ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) toplantısı,  Hastaneler Arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı ile birleştirilerek İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 2021 Yılı Aralık Ayı ASKOM (İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Hastaneler Arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı yapıldı.
ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Hastaneler Arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, 

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı.Dr. Yılmaz GERGER ve Kamu Hastaneleri Başkanı Dr.Öğr.Üys.Faruk GÜNAK Başkanlığında, ilgili başkan yardımcıları, hastanelerin başhekim/başhekim yardımcısı, ilçe sağlık müdürleri, il ambulans servisi başhekimi, komuta kontrol merkezi sorumlusu, ilde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel, üniversite ve hastanelerinin ASKOM sorumluları, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşların acil servis sorumlu hekimleri ve  kalite biriminin katılımı ile düzenlendi 
Toplantıda; ilimizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve hastane acil servislerinin 2021 Yılı Kasım dönemine ait çalışmaları değerlendirildi. Hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetleri ve Acil Servislerin işleyişinin kolaylaştırılması ve acil sağlık hizmetinin kesintisiz, ulaşılabilir ve etkin olarak sürdürülebilmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca sevk komisyonunda hastaneler arası hasta nakillerinde kayıtların düzenli yapılması, sevkin uygunluğuna dikkat edilmesi ve yapılan uygulamaların iyileştirilmesine dönük kararlar alındı.

  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg