Tarihçe
08 Kasım 2018

Laboratuvarımız, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı , Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren resmi bir kuruluştur.

Halk Sağlığı Laboratuvarları Sağlık Bakanlığı 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 1.maddesi, 3017 sayılı S.S.Y.Teşkilat ve Memurları Kanunu'nun 1. 33. ve 35. Maddeleri, 1818 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9.maddeleri doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulmuştur. 

Laboratuvarımız 1979 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Halk Sağlığı Laboratuvarları günümüzde 22/01/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Şanlıurfa Halk Sağlığı Laboratuvarı '' 
L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı'' olup ,  Kurumun planlaması ve izni dahilinde ilgili mevzuatı kapsamında Kurumca belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri gerçekleştiren laboratuvardır.

Şanlıurfa Halk Sağlığı Laboratuvarı su analizlerinden oluşan klinik dışı faaliyetler ve klinik laboratuvar faaliyetleri olmak üzere iki ana alanda hizmetlerini sürdürmektedir. Klinik laboratuvar klinik biyokimya, klinik mikrobiyoloji ve talasemi birimlerinden oluşmakta ve ilimizdeki aile hekimliği birimleri, birinci basamak sağlık hizmetleri birimleri ile ilçe entegre hastanelerinin laboratuvar hizmetlerini sağlamaktadır.