Kalite Yönetim Birimi
28 Mayıs 2021

       Kurumda kalite sistemlerine uygun Kalite Yönetim Sistemi kurar, geliştirir, bu sistemi sürdürülebilir kılmak için, dokümantasyon ve veri akışını standardize eder, kalite altyapısını güçlendirir, ilgili iç/dış birimlerle koordinasyon sağlar.