Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
31 Aralık 2021Dr. Öğr. Üys. Abdullah SOLMAZ
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

>         Aile Hekimliği Birimi

>         Toplum Sağlığı Birimi

>          Göç Sağlığı Birimi

>          Aşı Programları Birimi

>          Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

>          Tüberküloz Birimi

>          Kanser Birimi

>          Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi

>          Çocuk, Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

>          Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi

>          Ruh Sağlığı Birimi

>          Çalışan Sağlığı Birimi

>          Çevre Sağlığı Birimi

>          İzleme, Değerlendime ve İstatistik Birimi

>          Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi