Görev ve Yetkiler
09 Mart 2021


1)L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı yetkisi dahilinde  belirtilen görevleri yapmak,

2) Aile hekimliği hizmetleri ve birinci basamak tanı/tarama testleri kapsamında tanıya yardımcı test ve analizleri yapmak,

3) Kan, idrar gibi vücut sıvıları ile diğer klinik örneklerde mikrobiyolojik ve biyokimyasal analizleri yapmak,

4) Klinik ve klinik dışı örnekleri gerektiğinde kesin tanı için test bazında referans yetkili laboratuvara göndermek,

5) Salgın veya olay araştırması amacıyla aktif vaka bulma çalışmaları dahil, Müdürlük tarafından ilde endemik, epidemik ve/veya halk sağlığı problemi olduğu belirlenen durumların araştırılmasına katılmak, salgın durumlarında olaya maruz kalmış birey, hayvan ve çevresel numunelerin toplama işleminde gerektiğinde Müdürlüğe yardımcı olmak, analizlerini yapmak, gereken numuneleri test bazında referans yetkili laboratuvara göndermek,

6) Hizmet içi eğitim planları hazırlamak, bu amaca yönelik eğitimleri yapmak ve yapılmasını sağlamak,

7) Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

8) Yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen analizleri yapmak,

 9) Kurumca faaliyet alanları ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
10)Atık suların ve yüzey sularının mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.b)Atık suların ve yüzey sularının mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

11)Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak, insani tüketim amaçlı suların, yüzme sularının, kaplıca sularının, peloidlerin ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.