Kalite Politikamız
08 Kasım 2018

Şanlıurfa Halk Sağlığı Laboratuvarı, halk sağlığını korumak ve iyileştirmek üzere mevzuatla belirlenen görevlerini; “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı”na uygun olarak müşterilerinin ve çalışanlarının beklentilerini karşılayıp memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleştirir.

Yeterliliği kanıtlanmış Şanlıurfa Halk Sağlığı Laboratuvarı çalışanı, sunduğu laboratuvar hizmetleri ve diğer hizmetlerini tarafsızlık, gizlilik ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek ulusal/uluslar arası kabul görmüş güncel standart metodları ve dış kalite kontrol programlarını kullanarak , doğru, güvenilir ve zamanında analiz sonuçları üreterek yerine getirir.


Analiz sürecinde görev alan bütün laboratuvar personeli, çalışmalarını, kalite yönetim sisteminde tanımlanmış dokümanlar doğrultusunda yürütür, politika ve prosedürleri uygular.


Üst yönetim, kaliteli hizmet sunumu için gerekli mali, teknolojik  ve insan kaynağını sağlamayı, çalışanları her türlü baskıdan uzak tutmayı, iyi meslek ilkelerine bağlı kalmayı, laboratuvar hizmetlerinin kalitesi ile uygulanan kalite yönetim sistemi standartlarına uymayı ve kalite yönetimi sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.